خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 15
نوار سوزن دوزی هندی رنگ 15

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 15

1010390#

۴۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 6

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 31

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 11

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 1

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 36

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 8

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 11

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 9

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 35

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 1

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 30

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 33

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3-3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3-4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3-7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3-9

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 3-10

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 5
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

خرجکار

جنس

نوار هندی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری