خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 6
نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 6

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 6

1010355#

۲۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 8

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 4

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 11

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 2

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3-3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3-4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3-7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3-9

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی عرض 5 سانت رنگ 3-10

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 5
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

جنس

سوزن دوزی

کاربری

خرجکار


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری