دسته بندی پارچه ها
پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ طوسی
پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ طوسی
پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ طوسی

پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ طوسی

۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ مشکی

عرض 150
کاربری

مانتویی

ضخامت

متوسط

ایستایی

لخت

جنس

شانتون


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90