دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ قرمز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ صورتی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز خورشیدی رنگ سرمه ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90