دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز چکاوک رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز چکاوک رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز چکاوک رنگ طوسی زرد

پارچه ژاکارد ویسکوز چکاوک رنگ طوسی زرد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز چکاوک رنگ سبز اقیانوسی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90