دسته بندی پارچه ها
ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ قرمز
ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ قرمز
ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ قرمز

ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ قرمز

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ آبی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز برسومه رنگ سبز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90