دسته بندی پارچه ها

پارچه های منتخب

مشاهده همه

پارچه سیلک خالدار رنگ بنفش آمیتیس

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 24

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی خالدار رنگ 1

۶۵,۰۰۰ تومان

ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

کرپ شانتون بیسکوییتی رنگ پوست پیازی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه وال کریستال راه راه رنگ 8 عرض 150

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه شانتون عبایی رنگ 8 بژ

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3557

شانتون کایرو

مشاهده همه

شانتون کایرو رنگ مشکی

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ بنفش

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ فسفری

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ قرمز گلی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ زرشکی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ آلبالویی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ سبز دریایی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ کرم سبز

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ خرمالویی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ جوهری

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ آلبالویی کبود

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ آبی سایان

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ نفتی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ بادمجانی

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ آبی کبود

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ بادمجانی کبود

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ طوسی سبز

۸۸,۰۰۰ تومان

شانتون کایرو رنگ طوسی خاکی

نخی بچگانه

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 258

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 252

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 245

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 242

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 235

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 218

۶۵,۰۰۰ تومان

نخی ساده

مشاهده همه

پارچه نخی ساده رنگ 1 سبز آبی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 22 یشمی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 55

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 54

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 3 زرد تخم مرغی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 4 نوک مدادی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 5 گیلاسی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 7 قرمز گلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 9 آفوایت

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 10 خردلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 12 مشکی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 13 یشمی کبود

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 14 مرجانی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 15 عنابی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 16 آجری

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 17 فلفلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 24 آبی سایان

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 20 شرابی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 47 مشکی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 44 نارنجی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 42 بادمجانی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 39 سفید

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 56

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 36 زرد امپراطوری

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 34 صورتی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 30 شیری

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 31 یاقوتی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 25 مشکی جت بلک

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 11 سرخابی

پارچه نخی ساده رنگ 53 قرمز

پارچه نخی ساده رنگ 41 قرمز پاستیلی

پارچه نخی ساده رنگ 2 سبز کبریتی

پارچه نخی ساده رنگ 52 زرد چوبه ای

پارچه نخی ساده رنگ 38 چمنی

نخی طرح درشت

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 221

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 147

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 192

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 5

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 214

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 253

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 222

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 223

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 244

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 246

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 255

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 240

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 241

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 216

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 225

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 182

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 239

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 247

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 217

۳۸۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 228

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 249

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 262

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 219

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 227

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 229

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 250

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 254

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 263

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 236

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 248

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 152

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 181

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 37

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 130

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 155

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 193

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 36

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 67

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 109

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 89

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 95

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 112

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 135

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 156

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 102

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 53

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 48

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 175

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 54

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 169

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 124

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 107

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 51

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 94

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 31

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 136

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 61.2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 61-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 200

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 140

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 213

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 96

پارچه نخی طرحدار رنگ 178

نخی طرح گل ریز

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 137

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817212

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 230

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 251

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 260

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 261

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 815682

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 815684

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817494

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817493

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817762

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817763

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817973

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817975

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817514

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 148

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817515

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 812863

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 815712

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817191

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817622

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817101

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817102

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817103

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817105

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817611

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817612

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817613

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 215

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817614

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 237

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-4

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-3

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 86

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 105

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 129

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 141

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 226

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 205

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 106

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-3

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 78

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 97

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 154

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 180

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 209

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 206

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 115

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-4

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 817513

پارچه نخی طرحدار رنگ 84

پارچه نخی طرحدار رنگ 13

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 238

پارچه پوپلین ساده

مشاهده همه

پارچه پوپلین ساده رنگ سرمه ای

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ لیمویی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ یاسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ صورتی روشن

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ سفید

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ طوسی روشن

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ مشکی

۷۰,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ طوسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ یشمی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ صورتی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ سرخابی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ کهربایی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ کرم

پارچه پوپلین ساده رنگ کاهویی

لینن نخ

مشاهده همه

پارچه لینن نخ رنگ 2056 سبز کاهویی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 6405 طوسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 5035 کرم

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 3040 لیمویی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1000 سفید

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 4120 صورتی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 4090 یاسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1051 آبی لایت

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1190 آبی دریایی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1330 آبی سایان

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1890 سرمه ای

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 7000 مشکی

۶۸,۰۰۰ تومان

ژاکارد شاین

مشاهده همه

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 10 آسمانی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 9 صورتی یخی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 8 سرخابی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 4 نوک مدادی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 6 جین

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 7 بنفش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 3 زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 2 نقره ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 1 طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

کتان کریستال

مشاهده همه

پارچه کتان کریستال رنگ 5 جوهری

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 10 سفید

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 11 مشکی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 3 پرتقالی

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 12 سرخابی

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 13 پوست پیازی

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 15 یاسی کبود

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ 14 طوسی فیلی

۹۵,۰۰۰ تومان

پارچه کتان کریستال رنگ شکلاتی

۱۰۵,۰۰۰ تومان