خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

نوار خرجکار هندی رنگ 20
نوار خرجکار هندی رنگ 20
نوار خرجکار هندی رنگ 20

نوار خرجکار هندی رنگ 20

1015454#

۹۵,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 6

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار خرجکار هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 31

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 11

نوار خرجکار هندی رنگ 1

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 36

نوار خرجکار هندی رنگ 15

۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار خرجکار هندی رنگ 8

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 5

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 11

نوار خرجکار هندی رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 9

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 35

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 1

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 2

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 5

نوار خرجکار هندی رنگ 3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 6

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 30

نوار سوزن دوزی هندی رنگ 33

نوار خرجکار هندی رنگ 1

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 2

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3-3

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3-4

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3-7

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3-9

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3-10

۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 1

۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 2

۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 3

نوار خرجکار هندی رنگ 4

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 5

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 6

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 7

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 8

نوار خرجکار هندی رنگ 9

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 10

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 55

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 54

۱۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 53

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 52

نوار خرجکار هندی رنگ 51

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 50

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 49

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 48

نوار خرجکار هندی رنگ 47

نوار خرجکار هندی رنگ 46

نوار خرجکار هندی رنگ 45

نوار خرجکار هندی رنگ 44

نوار خرجکار هندی رنگ 43

نوار خرجکار هندی رنگ 42

نوار خرجکار هندی رنگ 41

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 40

نوار خرجکار هندی رنگ 39

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 38

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 37

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 36

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 35

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 34

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 33

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 32

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 31

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 30

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 29

نوار خرجکار هندی رنگ 28

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 27

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 26

نوار خرجکار هندی رنگ 25

نوار خرجکار هندی رنگ 24

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 23

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 22

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 21

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 19

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 18

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 17

نوار خرجکار هندی رنگ 16

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 15

نوار خرجکار هندی رنگ 14

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 13

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 12

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار خرجکار هندی رنگ 11

۹۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 0
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

خرجکار

جنس

نوار هندی

نوار خرجکار هندی

نوارهای خرجکار هندی جزو پرطرفدارترین تزیینات لباس ها در سال های اخیر است. این نوارها که معمولا بسیار رنگارنگ یا طلایی هستند در ترکیب با اکثر پارچه ها، جذابیت خود را دو چندان می کنند. برخی از این نوار ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند و هر کدام ویژگی خاص خود را دارد.

لطافت

زیردست این نوار خرجکار هندی کمی زبر است اما تنخور آن به دلیل داشتن یک لایه پارچه آستر، کاملا راحت و مناسب است. این نوار خرجکار نیازی به آستردوزی و لایی کشی اضافه ندارد.

ایستایی

ایستایی نوار خرجکار هندی متنوع است و از نوارهای با ایستایی متوسط تا نوارهای آهاردار و خشک متغیر است.

کشسانی

نوارهای خرجکار هندی خاصیت کشسانی و یا انعطاف پذیری خاصی ندارند.

آبرفت

پس از تست آبرفت گیری 7 ساعته، نوار خرجکار هندی نشان داد که هیچ آبرفتی در طول و عرض ندارد. نیازی به آبکشی کل نوار پیش از برش و دوخت نیست.

روش شست و شو

نوار خرجکار هندی به دلیل زیردست زبری که دارد باید به روش دستی شسته شود. زیرا در شست و شوی ماشینی خرجکار لباس با دیگر قسمت های لباس تماس پیدا می کند و باعث آسیب به پارچه لباس می شود.

ثبات رنگ

نوار خرجکار هندی ثبات رنگ بسیار خوبی دارد و هنگام شست و شو رنگ پس نمی دهد.

چروک پذیری و اتوخور

این نوار به دلیل ضخامت و سیملی بودن کمی چروک پذیر است اما اتوخور آن راحت و ساده است. اتوکشی با درجه متوسط اتو انجام شود. حتما اتوکشی از پشت نوار یا همراه یک لایه پارچه محافظ انجام شود.

اتورفت

نوار خرجکار هندی پس از اتوکشی نشان داد تا 7% اتورفت دارد. برای پیشگیری از ایجاد مشکل هنگام دوخت، باید کل نوار قبل از برش الگو و دوخت اتوکشی شود.

جنس

جنس نوارهای خرجکار هندی متنوع است و با الیاف طبیعی، مصنوعی و الیاف سیم تولید می شود.

گلوله شدن و پرز دهی

این نوار با استفاده مکرر و سایش مداوم با سطوح کمی پرز می دهد.

طرح

نوار خرجکار هندی دارای طرح های متنوعی از جمله طرح گل، نقوش هندسی، بته جقه و طرح های هندی است.

کاربرد

از نوار خرجکار هندی برای تزیین لباس در سرآستین، پایین مانتو و کت، دامن، لبه جیب و پشت مانتو استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

نوار خرجکار هندی را با انواع پارچه مانند کتان کریستال، فوتر، کرپ، انواع مخمل و ابریشم خام که در فروشگاه موجود است می توان ست کرد.

 


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری