خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

نوار دانتل کار شده رنگ نقره ای
نوار دانتل کار شده رنگ نقره ای
نوار دانتل کار شده رنگ نقره ای

نوار دانتل کار شده رنگ نقره ای

1008416#

۱۲۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

نوار دانتل کار شده رنگ لته ای

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کاراملی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ قرمز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ مشکی

نوار دانتل کار شده رنگ آسمانی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ اقیانوسی

نوار دانتل کار شده رنگ لته ای

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کاراملی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ صورتی کبود

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ قرمز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ مشکی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ نقره ای

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ اقیانوسی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ لته ای

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کاراملی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ صورتی کبود

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ قرمز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ آسمانی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ اقیانوسی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ لته ای

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کاراملی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ صورتی کبود

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ قرمز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ کرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ لیمویی

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

نوار دانتل کار شده رنگ آسمانی

عرض 0
ایستایی

متوسط

ضخامت

بدن نما

جنس

دانتل

کاربری

خرجکار


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری