خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه ابریشم خام رنگ آفوایت
پارچه ابریشم خام رنگ آفوایت
پارچه ابریشم خام رنگ آفوایت

پارچه ابریشم خام رنگ آفوایت

1004502#

۲۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ابریشم خام رنگ طلایی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری 140 گرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری 60گرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طلایی روشن

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ نارنجی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کرم روشن 60 گرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری 140 گرم 2

۳۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ خردلی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شرابی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ مشکی 60 گرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری 140 گرم 3

۳۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ موزی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ آجری

پارچه ابریشم خام رنگ طلایی روشن 140 گرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طلایی کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 5 طلایی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ گلبهی روشن 140 گرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 06 آجری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ خاکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شکلاتی طلایی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کبریتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سبز

پارچه ابریشم خام رنگ بنفش آبی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ نارنجی کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 10 آجری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سبز نئونی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سبز کبود

پارچه ابریشم خام رنگ کرم روشن 11

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سبز خزه ای

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شکلاتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کف دریایی

پارچه ابریشم خام رنگ نباتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ ماشی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 14 شیری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کاکایویی

پارچه ابریشم خام رنگ نارنجی قرمز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طوسی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کاراملی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ بنفش ارغوانی

پارچه ابریشم خام رنگ بنفش کبود

پارچه ابریشم خام رنگ آبی

پارچه ابریشم خام رنگ عنابی کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 19 کرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ بنفش

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کرم کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 021

پارچه ابریشم خام رنگ بادمجانی بنفش

پارچه ابریشم خام رنگ 22 آجری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 023 شکلاتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 23 نارنجی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ نارنجی سبز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سوپر نارنجی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ پرتقالی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 26 آجری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طلایی خردلی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 28 طلایی روشن

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ نوک مدادی

پارچه ابریشم خام رنگ عنابی

پارچه ابریشم خام رنگ سبز کاهویی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ زرد

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ مسی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ کرم سبز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 35 کرم روشن

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ ارتشی یخی

پارچه ابریشم خام رنگ 37 بنفش کبود

پارچه ابریشم خام رنگ کرم نارنجی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ عسلی کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طوسی سبز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 41 نارنجی قرمز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 42 مشکی

پارچه ابریشم خام رنگ طوسی قرمز

پارچه ابریشم خام رنگ یاسی کبود

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ 45 آفوایت

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شکلاتی بنفش

پارچه ابریشم خام رنگ 47

پارچه ابریشم خام رنگ 48

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ سبز 49

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری عرض 3 متر

۴۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ طوسی زرد

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ شیری 21

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ صورتی راه راه

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ نقره ای

پارچه ابریشم خام رنگ طوسی سبز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ابریشم خام رنگ خاکستری

عرض 135
ضخامت

نازک

کاربری

مانتویی, پیراهن, مانتویی-پیرهنی-شومیزی

ایستایی

آهاردار

جنس

ابریشم

پارچه ابریشم خام

پارچه ابریشم خام، پارچه متراکم، صیقلی و نازکی است که ظاهری مشابه پارچه تافته دارد. این پارچه براق در سطح خود اسلب هایی دارد که باعث جذابیت بیشتر پارچه شده است. از پارچه ابریشم خام که آهاردار است برای دوخت لباس های مجلسی و لباس های اغراق آمیز استفاده می شود.

ابعاد

عرض مفید پارچه ابریشم خام 135 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت پارچه ابریشم خام 0/19 میلی متر است و نازک است. اما بدن نما نیست.

وزن

پارچه ابریشم خام که جزو پارچه های سبک و نازک قرار دارد، فقط 95 گرم بر مترمربع وزن دارد. یعنی پارچه با ابعاد 1 در 1 مترمربع، 95 گرم وزن دارد.

لطافت

زیردست این پارچه صاف و صیقلی است و به هیچ وجه زبر نیست. این پارچه نیازی به آستردوزی و لایی کشی ندارد.

ایستایی

ایستایی پارچه ابریشم خام آهاردار و خشک است و همانند پارچه تافته ، هنگام تکان دادن صدای خش خش می دهد.

کشسانی

این پارچه نه تنها خاصیت کشسانی ندارد، بلکه هیچ انعطافی در طول و عرض خود نیز ندارد.

آبرفت

پارچه ابریشم خام در جهت طول خود 4% آبرفت دارد. یعنی در هر 1 متر، 4 سانتی متر طول آن کاهش می یابد.

روش شست و شو

پارچه ابریشم خام باید به روش دستی و بدون چنگ زدن، به آرامی شسته شود. هنگام شست و شو از آب با دمای 30 درجه استفاده شود. هنگام شست و شو از شوینده های حاوی سفید کننده استفاده نشود. این پارچه نباید به مدت طولانی درون محلول آب و شوینده قرار گیرد.

ثبات رنگ

این پارچه ثبات رنگ بسیار بالایی دارد و رنگ پس نمی دهد.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه ابریشم خام کمی چروک پذیری دارد اما با اتوکشی با درجه پایین اتو، این چروک ها از بین می روند.

اتورفت

پارچه ابریشم خام هیچ اتورفتی ندارد و نیازی به اتوکشی کل پارچه قبل از برش نیست.

جنس

این پارچه از الیاف ابریشم مصنوعی تولید شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه ابریشم خام پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

طرح

این پارچه ساده و بدون طرح است و فقط اسلپ هایی در سطح آن دیده می شود.

کاربرد

از پارچه ابریشم خام برای دوخت لباس های مجلسی، لباس های هندی، لباس های اورسایز و سیلوئت های اغراق شده استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

این پارچه را می توان با انواع پارچه تافته، پارچه ارگانزا، پارچه سوزن دوزی و پارچه ئانتل و گیپور که در فروشگاه موجود است، ست کرد.

 


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری