دسته بندی پارچه ها
پارچه حریر فویل رنگ 6 گلبهی
پارچه حریر فویل رنگ 6 گلبهی
پارچه حریر فویل رنگ 6 گلبهی

پارچه حریر فویل رنگ 6 گلبهی

۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه حریر فویل رنگ 1 صورتی کبود

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه حریر فویل رنگ 2 سفید

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه حریر فویل رنگ 3 سبز آدامسی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه حریر فویل رنگ 4 نسکافه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه حریر فویل رنگ 5 بژ

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 155
ایستایی

لخت

کاربری

پیراهن, شومیز

ضخامت

بدن نما

جنس

حریر


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90