خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه دانتل رنگ 30776 ر مشکی

پارچه دانتل رنگ 30776 ر مشکی

1009158#

۳۸۰,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه دانتل رنگ 30905 ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 ر نسکافه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 ر طوسی تیره

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 ر فیروزره ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 30905 ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 ر سرمه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30905 سفید

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر نسکافه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 30901 ر کله غازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر سرمه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر یاسی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر پوست پیازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30901 ر سفید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر کبالتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر طوسی تیره

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 30886 ر یشمی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر زمردی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر سفید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30860 ر سرمه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 30886 ر سرمه ای

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر آبی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر نسکافه ای

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر رسی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر سبز

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر زمردی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر طلایی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر سبز زمردی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر صورتی چرک

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر بنفش

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر بادمجانی

پارچه دانتل رنگ 6918 c یاسی طوسی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر پیازی

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر صورتی

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر سبز اقیانوسی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 c ر کله غازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 ر مشکی

پارچه دانتل رنگ 6918

پارچه دانتل رنگ 6918 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6918 ر آبی سایان

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 ر بادمجانی

پارچه دانتل رنگ 6918 ر بنفش روشن

پارچه دانتل رنگ 6918 ر سدری

پارچه دانتل رنگ 6918 ر کله غازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6918 ر کرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6910 c ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6910 c ر کله غازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6910 c ر پیازی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر نسکافه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر آبی درباری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6905 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6886 ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6886 ر کله غازی

پارچه دانتل رنگ 6886 ر آبی درباری

پارچه دانتل رنگ 6886 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6864 ر فیروزه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6860 ر مشکی

پارچه دانتل رنگ 6860 ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6860 ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6860 ر سرمه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6858 c ر طلایی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6858 ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6858 ر شیری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6858 ر خاکستری

پارچه دانتل رنگ 6852 c ر گوشتی

پارچه دانتل رنگ 6852 c ر صورتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 c ر مسی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 c ر صورتی رزی

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر کبالتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر نسکافه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر سبز تیره

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر فیروزه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر صورتی چرک

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر بادمجانی

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر سرمه ای

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر صورتی

پارچه دانتل رنگ 6823 ر طوسی سبز

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6796 ر مشکی

پارچه دانتل رنگ 6796 ر قرمز

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6776 ر طلایی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6776 ر آبی درباری

پارچه دانتل رنگ 6776 ر صورتی

پارچه دانتل رنگ 6710 ر طلایی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6710 ر آبی فیروزه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6710 ر صورتی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6710 ر آبی درباری

پارچه دانتل رنگ 6710 ر آبی نفتی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6710 ر بادمجانی

پارچه دانتل رنگ 6710 ر بنفش

پارچه دانتل رنگ 6710 ر ماتیکی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر زرشکی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر طوسی مشکی

پارچه دانتل رنگ 6705 ر آبی آسمانی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر سفید

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر آبی نفتی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر بژ

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6705 ر سبز زیتونی

پارچه دانتل رنگ 6703 c ر نارگیلی

پارچه دانتل رنگ 6703 c ر صورتی

پارچه دانتل رنگ 6703 c ر خاکستری آبی

پارچه دانتل رنگ 6703 ر طلایی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر زرشکی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر نارگیلی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر آبی فیروزه ای

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سبز تیره

پارچه دانتل رنگ 6068 ر خاکی سبز

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 سبز تیره

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر بژ یخی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر فیروزه ای تیره

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سبز

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سبز کله غازی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6068 ر نوک مدادی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر یاسی طوسی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر پیازی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سفید

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر آبی کاربنی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر آبی نفتی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر صورتی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر فیروزه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سبز آبی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سدری تیره

پارچه دانتل رنگ 6068 ر سرمه ای روشن

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر شامپاینی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6068 ر طلایی

پارچه دانتل رنگ 6068 ر نسکافه ای

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر کبالتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 c ر طوسی

پارچه دانتل رنگ 6832 شیری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6832 C ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6832 c ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6832 c ر شیری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 ر مشکی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 ر شکلاتی

پارچه دانتل رنگ 6837 ر بورگاندی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 ر شیری متوسط

پارچه دانتل رنگ 6837 ر آبی درباری

پارچه دانتل رنگ 6837 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6874 ر مشکی

پارچه دانتل رنگ 6874 ر شکلاتی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6874 ر شیری

پارچه دانتل رنگ 6874 ر آبی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6874 ر فیروزه ای

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6874 ر پوست پیازی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6974 ر طوسی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6901 c ر شیری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 ر خاکستری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 بژ

پارچه دانتل رنگ 6946 ر کاربنی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 ر سرمه ای

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6964 c ر مشکی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6946 c ر شکلاتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6964 c ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6964 c ر کبالتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 ر بژ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 ر عسلی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6852 ر صورتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 6837 c ر بدن

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 80-1

پارچه دانتل رنگ 80-2

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 91

پارچه دانتل رنگ 98

۱۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 99

۱۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 1

پارچه دانتل رنگ 6

پارچه دانتل رنگ 8

پارچه دانتل رنگ 2

پارچه دانتل رنگ 2

پارچه دانتل رنگ 2

پارچه دانتل رنگ مشکی 6

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 1

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 2

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 3

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 4

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 1

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 2

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 3

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 4

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ سرمه ای

۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ 1

۶۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ wh

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ IV

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ wh

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ wh

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ white

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ y.gold

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ wh

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ d.iv

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ mg.gold

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ new

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ pink

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ ch

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ brown

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ black

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ ch

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ m.iv

۴۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ bk

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ l.iv

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ bk/bk

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ m.iv

۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ black

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه دانتل رنگ m.iv

۳۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
ایستایی

لخت

کاربری

پیراهن, خرجکار, دامن, شومیز

ضخامت

بدن نما

جنس

دانتل

پارچه دانتل

پارچه دانتل یکی از پارچه های جذاب و متنوع مجلسی است. پارچه دانتل زمینه توری دارد و طرح و نقش پارچه توسط بافت توری به هم متصل شده است. این پارچه انواع ساده، کشی، قیطان دوزی، پولک دوزی و غیره دارد. پارچه دانتل نسبت به پارچه گیپور، پارچه ای نرم و لخت به حساب می آید. این پارچه دو طرف حاشیه است.

ابعاد

عرض مفید این پارچه دانتل 130 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت زمینه توری پارچه دانتل 0/32 میلی متر است و طرح های آن ضخامت 0/64 میلی متری دارند. این پارچه توری و بدن نما است.

وزن

پارچه دانتل وزن متوسطی دارد. وزن این پارچه 142 گرم بر مترمربع است. یعنی تکه پارچه دانتل با طول و عرض 1 متر، 142 گرم وزن دارد.

لطافت

این پارچه در قسمت های توری ساده نرم و لطیف است و در بخش های طرح دار کمی زبر است. اما زبری آن در حدی نیست که به آستردوزی نیاز داشته باشد.

ایستایی

ایستایی پارچه دانتل لخت و کمی ریزش دار است.

کشسانی

این پارچه دانتل خاصیت کشسانی ندارد اما انعطاف پذیری خوبی دارد.

آبرفت

پارچه دانتل در جهت طول 3% و در جهت عرض 4% آبرفت دارد. برای آبرفت گیری پارچه، پیش از برش و دوخت، کل پارچه را به مدت 6 الی 7 ساعت در تشت پر از آب، در دمای محیط قرار دهید.

روش شست و شو

بهترین روش شست و شوی این پارچه، روش دستی است. برای  شست و شوی ماشینی، پارچه یا لباس دانتل را درون کیسه پارچه ای سفید قرار داده و سپس شسته شود.

ثبات رنگ

پارچه دانتل ثبات رنگ بسیار خوبی دارد و با شست و شوی زیاد نیز بور نمی شود. از شوینده های حاوی سفید کننده استفاده نشود.

چروک پذیری و اتوخور

این پارچه چروک پذیر نیست و در کنار آن اتوخور بسیار خوبی نیز دارد. اتوکشی با درجه متوسط اتو انجام شود.

اتورفت

پارچه دانتل پس از اتوکشی 5% در جهت عرض اتورفت دارد. باید کل پارچه را پیش از برش اتوکشی کرد تا اتورفت آن گرفته شود.

جنس

این پارچه از ترکیب الیاف پنبه و پلی استر تولید شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه دانتل به هیچ وجه پرز نمی دهد و گلوله نمی شود. به دلیل ظرافت این پارچه، هنگام استفاده باید دقت کرد تا نخ کش نشود.

طرح

این پارچه تنوع زیادی در طرح و نقش دارد و معمولا از نقوش گل و گیاه در آن بسیار استفاده می شود.

کاربرد

از پارچه دانتل برای دوخت پیراهن مجلسی، کت مجلسی، بلوز، تاپ و مانتو و شلوار استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

انواع پارچه حریر، پارچه کرپ، پارچه کرپ حریر، پارچه سیلک، پارچه ساتن بهترین انتخاب ها برای ترکیب با این پارچه هستند.

 


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری