خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه ساتن آمریکایی رنگ 16 قرمز
پارچه ساتن آمریکایی رنگ 16 قرمز
پارچه ساتن آمریکایی رنگ 16 قرمز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 16 قرمز

1010032#

۱۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آفوایت A14

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مشکی A15

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آسمانی A5

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی پخته A28

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ جوهری A25

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ پیازی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی A10

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کله غازی A11

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 75 نقره ای

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ لاکی A18

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گیلاسی A6

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ طوسی A23

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ زمردی A20

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 21 سفید یخچالی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 72 صورتی کبود

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ خزه ای A4

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 99 طوسی تیره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ یاسی آبی A16

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ نارنجی A19

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 20

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 66 ارغوانی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ A32 کرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آجری A21

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ A29 سرمه ای

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ A31 کاراملی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ A34 کرم طلایی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ A33 پنککی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 47

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ پیازی A12

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 64 خاکستری

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ یاسی A9

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 78 زمردی کبود

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 48 یاسی صورتی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 81 یاسی بنفش

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 80 صورتی گلبهی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 94 بادمجانی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 59 زرشکی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ رنگ بدن A8

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی یخی A22

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 37 کالباسی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ یاسی کبود

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 22

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مرجانی A2

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 92

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ طلایی کبود

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ قرمز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 51 گلبهی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 91

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ خردلی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 96 زمردی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی گلبهی A13

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 87

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ برنزه A24

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ نقره ای A17

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 49 سرمه ای

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مرجانی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم بژ

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 15 پنککی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آمیتیس A26

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ موزی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ شکلاتی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ یشمی A27

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم طلایی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 89 یشمی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آلبالویی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 76 گلبهی روشن

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 4 صورتی پنککی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 83 شیری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 90

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 95 طوسی روشن

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 25 کرم

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 84 آلبالویی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم گلبهی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 28 بژ

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم شیری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم سبز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سبز سیر

پارچه ساتن آمریکایی رنگ قرمز آتشی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مرجانی 2

پارچه ساتن آمریکایی رنگ بنفش آمیتیس

پارچه ساتن آمریکایی رنگ بنفش کبود

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی یاسی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ هلویی کبود

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مرجانی یخی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گلبهی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ خاکستری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سبز نقره ای

پارچه ساتن آمریکایی رنگ لیمویی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کاهویی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سبز آدامسی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آبی آسمانی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ فیروزه ای

پارچه ساتن آمریکایی رنگ جوهری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ خزه ای

پارچه ساتن آمریکایی رنگ صورتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گلبهی یخی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آفوایت

پارچه ساتن آمریکایی رنگ مشکی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ پیازی کبود

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گلبهی کبود

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گلبهی یخی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سرخابی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ بنفش تیره

پارچه ساتن آمریکایی رنگ رنگ بدن

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم جدید

پارچه ساتن آمریکایی رنگ نباتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ گلبهی روشن

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کرم یخی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ برنزی روشن

پارچه ساتن آمریکایی رنگ آبی نفتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سرمه ای

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کف دریایی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ طوسی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ یشمی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ کهربایی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ خاکی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ جنگلی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 26

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سرمه ای تیره

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 32

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سبز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 17 آبی آسمانی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 38 زمردی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 42 نباتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 43 سبز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 46 آبی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 53 جنگلی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 54 آبی سایان

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 55 شیری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 57 صورتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 45 یاسی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 50 آلبالویی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 52 جوهری

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 58 آسمانی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 61 بیسکوییتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 67 صورتی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 69 پنککی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 71 سوپر قرمز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 74 سبز کاجی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 77 پنککی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 82 قرمز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 88 آسمانی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 93 سبزآبی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 97 سرمه ای

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 98 سرخابی

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سرخابی A1

پارچه ساتن آمریکایی رنگ سرمه ای A3

پارچه ساتن آمریکایی رنگ قرمز A7

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 68 طوسی سبز

پارچه ساتن آمریکایی رنگ 18 طوسی

عرض 150
ایستایی

آهاردار

کاربری

پیراهن, لباس عروس

ضخامت

ضخیم

جنس

ساتن آمریکایی

نوع فروش متر

پارچه ساتن آمریکایی

پارچه ساتن آمریکایی پارچه ای مجلسی با درخشندگی بسیار لطیف و محو است که بسیار آهار دار است. این پارچه به دلیل تراکم بافت و آهار زیادی که دارد چین و شکن خشک اما جذابی دارد. پارچه ساتن آمریکایی برای لباس های پر چین و پیلی دار بسیار خوش دوخت است. ضخامت این پارچه نسبت به پارچه های مجلسی دیگر بیشتر است و برای لباس های بهار و پاییز مناسب است. دوام و طول عمر پارچه ساتن آمریکایی زیاد است.

آبرفت

عرض این پارچه یک متر و نیم است. این پارچه آبرفت ندارد و نیازی به آماده سازی پارچه پیش از برش وجود ندارد.

ایستایی

پارچه ساتن آمریکایی ایستایی کتی و آهار دار دارد. زیردست این پارچه به خاطر صیقلی بودن روی پارچه لطیف و نرم است. مهم ترین ویژگی این پارچه که آن را از بقیه پارچه ها متمایز می کند، خشک بودن و آهار و ضخامت زیاد پارچه است. تنخور این پارچه بسیار زیبا است و نیازی به آستردوزی و لایی کشی ندارد.

قیمت پارچه ساتن آمریکایی

کاربرد

این پارچه برای دوخت انواع لباس های مجلسی، دامن های پیلی دار، آستین پفی، لباس مدل فانوسی و غیره بسیار مناسب است. برای دوخت مانتو مجلسی، لباس های اور سایز، کت و ترنچ کت مورد استفاده قرار می گیرد.

چروک پذیری و اتو خور

این پارچه کم چروک است و با اتو کشی معمولی با درجه حرارت متوسط به سادگی اتو شده و صاف می شود. استفاده از یک لایه پارچه محافظ پنبه ای هنگام اتوکشی پیشنهاد می شود.

این پارچه اتورفت ندارد.

شست و شو

شست و شوی ماشینی و خشک کن چرخشی باعث آسیب به بافت پارچه ساتن آمریکایی نمی شود. این پارچه باید با آب با دمای ۳۰ درجه شسته شود.


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری