دسته بندی پارچه ها
پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر
پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر
پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر
پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر
پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر

پارچه سوزن دوزی طرح 24 رنگ مولتی کالر

۲۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 130
ایستایی

متوسط

ضخامت

بدن نما

جنس

سوزن دوزی

کاربری

خرجکار


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90