خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ کرم
پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ کرم
پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ کرم

پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ کرم

1015504#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ 2-1

پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ 2-2

پارچه لینن سوزن دوزی هندی رنگ 2-3

عرض 100
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, کت, خرجکار

ضخامت

متوسط

جنس

لینن سوزن دوزی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری