خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه نخی گلدار رنگ 487
پارچه نخی گلدار رنگ 487
پارچه نخی گلدار رنگ 487

پارچه نخی گلدار رنگ 487

1019435#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه نخی گلدار رنگ 485

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 582

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 529

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 413

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 369

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 552

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 469

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 486

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 591

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 468

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 588

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 583

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 427

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 581-2

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 584

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 494

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 423

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 593

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی گلدار رنگ 421

پارچه نخی گلدار رنگ 470

پارچه نخی گلدار رنگ 570-1

پارچه نخی گلدار رنگ 519

پارچه نخی گلدار رنگ 537

پارچه نخی گلدار رنگ 574

پارچه نخی گلدار رنگ 559-2

پارچه نخی گلدار رنگ 306

پارچه نخی گلدار رنگ 305

پارچه نخی گلدار رنگ 304

پارچه نخی گلدار رنگ 303

پارچه نخی گلدار رنگ 301

پارچه نخی گلدار رنگ 300

پارچه نخی گلدار رنگ 299

پارچه نخی گلدار رنگ 298

پارچه نخی گلدار رنگ 297

پارچه نخی گلدار رنگ 296

پارچه نخی گلدار رنگ 294

پارچه نخی گلدار رنگ 292

پارچه نخی گلدار رنگ 313

پارچه نخی گلدار رنگ 314

پارچه نخی گلدار رنگ 317

پارچه نخی گلدار رنگ 318

پارچه نخی گلدار رنگ 320

پارچه نخی گلدار رنگ 321

پارچه نخی گلدار رنگ 322

پارچه نخی گلدار رنگ 323

پارچه نخی گلدار رنگ 325

پارچه نخی گلدار رنگ 326

پارچه نخی گلدار رنگ 329

پارچه نخی گلدار رنگ 332

پارچه نخی گلدار رنگ 333

پارچه نخی گلدار رنگ 336

پارچه نخی گلدار رنگ 337

پارچه نخی گلدار رنگ 339

پارچه نخی گلدار رنگ 342

پارچه نخی گلدار رنگ 347

پارچه نخی گلدار رنگ 350

پارچه نخی گلدار رنگ 356

پارچه نخی گلدار رنگ 360

پارچه نخی گلدار رنگ 362

پارچه نخی گلدار رنگ 363

پارچه نخی گلدار رنگ 367

پارچه نخی گلدار رنگ 368

پارچه نخی گلدار رنگ 371

پارچه نخی گلدار رنگ 373

پارچه نخی گلدار رنگ 375

پارچه نخی گلدار رنگ 376

پارچه نخی گلدار رنگ 381

پارچه نخی گلدار رنگ 382

پارچه نخی گلدار رنگ 388

پارچه نخی گلدار رنگ 389

پارچه نخی گلدار رنگ 390

پارچه نخی گلدار رنگ 391

پارچه نخی گلدار رنگ 392

پارچه نخی گلدار رنگ 395

پارچه نخی گلدار رنگ 397

پارچه نخی گلدار رنگ 399

پارچه نخی گلدار رنگ 401

پارچه نخی گلدار رنگ 405

پارچه نخی گلدار رنگ 415

پارچه نخی گلدار رنگ 416

پارچه نخی گلدار رنگ 417

پارچه نخی گلدار رنگ 418

پارچه نخی گلدار رنگ 419

پارچه نخی گلدار رنگ 420

پارچه نخی گلدار رنگ 422

پارچه نخی گلدار رنگ 424

پارچه نخی گلدار رنگ 425

پارچه نخی گلدار رنگ 403

پارچه نخی گلدار رنگ 429

پارچه نخی گلدار رنگ 430

پارچه نخی گلدار رنگ 431

پارچه نخی گلدار رنگ 433

پارچه نخی گلدار رنگ 434

پارچه نخی گلدار رنگ 435

پارچه نخی گلدار رنگ 436

پارچه نخی گلدار رنگ 437

پارچه نخی گلدار رنگ 439

پارچه نخی گلدار رنگ 440

پارچه نخی گلدار رنگ 442

پارچه نخی گلدار رنگ 188

پارچه نخی گلدار رنگ 445

پارچه نخی گلدار رنگ 446

پارچه نخی گلدار رنگ 448

پارچه نخی گلدار رنگ 452

پارچه نخی گلدار رنگ 454

پارچه نخی گلدار رنگ 451

پارچه نخی گلدار رنگ 449

پارچه نخی گلدار رنگ 467

پارچه نخی گلدار رنگ 466

پارچه نخی گلدار رنگ 465

پارچه نخی گلدار رنگ 462

پارچه نخی گلدار رنگ 461

پارچه نخی گلدار رنگ 458

پارچه نخی گلدار رنگ 457

پارچه نخی گلدار رنگ 471

پارچه نخی گلدار رنگ 472

پارچه نخی گلدار رنگ 474

پارچه نخی گلدار رنگ 475

پارچه نخی گلدار رنگ 476

پارچه نخی گلدار رنگ 478

پارچه نخی گلدار رنگ 479

پارچه نخی گلدار رنگ 481

پارچه نخی گلدار رنگ 482

پارچه نخی گلدار رنگ 483

پارچه نخی گلدار رنگ 488

پارچه نخی گلدار رنگ 491

پارچه نخی گلدار رنگ 492

پارچه نخی گلدار رنگ 493

پارچه نخی گلدار رنگ 515

پارچه نخی گلدار رنگ 514

پارچه نخی گلدار رنگ 513

پارچه نخی گلدار رنگ 509

پارچه نخی گلدار رنگ 506

پارچه نخی گلدار رنگ 505

پارچه نخی گلدار رنگ 500

پارچه نخی گلدار رنگ 520

پارچه نخی گلدار رنگ 518

پارچه نخی گلدار رنگ 517

پارچه نخی گلدار رنگ 525

پارچه نخی گلدار رنگ 526

پارچه نخی گلدار رنگ 528

پارچه نخی گلدار رنگ 530

پارچه نخی گلدار رنگ 535

پارچه نخی گلدار رنگ 543

پارچه نخی گلدار رنگ 544

پارچه نخی گلدار رنگ 545

پارچه نخی گلدار رنگ 546

پارچه نخی گلدار رنگ 559-1

پارچه نخی گلدار رنگ 558

پارچه نخی گلدار رنگ 557

پارچه نخی گلدار رنگ 554

پارچه نخی گلدار رنگ 550

پارچه نخی گلدار رنگ 562-1

پارچه نخی گلدار رنگ 562-2

پارچه نخی گلدار رنگ 421-2

پارچه نخی گلدار رنگ 564

پارچه نخی گلدار رنگ 565

پارچه نخی گلدار رنگ 566

پارچه نخی گلدار رنگ 568

پارچه نخی گلدار رنگ 570-2

پارچه نخی گلدار رنگ 575

پارچه نخی گلدار رنگ 576

پارچه نخی گلدار رنگ 581-1

پارچه نخی گلدار رنگ 585

پارچه نخی گلدار رنگ 587

پارچه نخی گلدار رنگ 589

عرض 150
ایستایی

لخت

کاربری

پیراهن, دامن, شلواری, شومیز, لباس بچگانه, تاپ

ضخامت

تابستانه

جنس

نخی گلدار

نوع فروش فروش این پارچه به صورت متری می باشد

پارچه نخی گلدار

پارچه نخی گلدار یکی از پارچه محبوب بهار و تابستان است که موارد مصرف بسیار زیاد و متنوعی دارد. این پارچه نازک و بسیار خنک با الیاف پنبه تولید می شود و تنفس پذیری خیلی خوبی دارد. پارچه نخی گلدار بسیار لطیف و نرم است و در تماس با پوست بدن احساس راحتی و ملایمت ایجاد می کند. این پارچه طرح های بسیار متنوعی از گلدار تا انتزاعی را شامل می شود.

ابعاد

عرض مفید این پارچه 146 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت پارچه نخی گلدار 0/26 میلی متر است. این پارچه بدن نما نیست اما رنگ های روشن آن کمی سایه می زند.

وزن

وزن این پارچه 104 گرم بر مترمربع است. یعنی تکه پارچه با طول و عرض یک متر فقط 104 گرم وزن دارد.

لطافت

زیردست پارچه نخی گلدار بسیار نرم و لطیف است و تنخور راحت آن برای لباس های خانگی نیز مناسب است. این پارچه نیازی به آستر و لایی ندارد.

ایستایی

ایستایی این پارچه لخت و ریزش دار است. چین و شکن این پارچه ظریف و نرم است.

کشسانی

پارچه نخی گلدار کشی نیست اما در جهت عرض کمی انعطاف پذیر است.

آبرفت

پارچه نخی گلدار به دلیل وجود الیاف پنبه در جهت طول 8 درصد و در جهت عرض 5 درصد آبرفت دارد. برای آبرفت گیری باید پارچه را در تشت پر از آب در دمای محیط به مدت 6 الی 7 ساعت قرار دهید.

روش شست و شو

پارچه نخی گلدار را بهتر است به روش دستی شست زیرا شست و شو با ماشین لباسشویی باعث کاهش دوام و طول عمر آن می شود.

ثبات رنگ

ثبات رنگی این پارچه خوب است اما در موقع شست و شوی اولیه کمی رنگ آب پس می دهد. بهتر است اولین شست و شو به صورت تکی انجام شود. استفاده از شوینده های دارای سفیدکننده و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب باعث بور شدن پارچه می شود.

چروک پذیری و اتوخور

چروک پذیری پارچه نخی گلدار زیاد است اما اتوخور خوبی دارد. اتوکشی این پارچه باید با درجه متوسط اتو انجام شود.

اتورفت

این پارچه در جهت طول و عرض هیچ اتورفتی ندارد و نیازی به اتوکشی کل پارچه قبل از برش نیست.

جنس

جنس این پارچه نخی است و با الیاف طبیعی پنبه تولید شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه نخی گلدار با استفاده مکرر پرز می دهد اما گلوله نمی شود.

طرح

طرح های این پارچه تنوع زیادی دارد و شامل طرح های گلدار، هندسی، چهره، انتزاعی، آبستره و سنتی می شود.

کاربرد

از پارچه نخی گلدار برای دوخت انواع پیجاما و لباس خانگی، مانتو کژوال، شومیز و بلوز، پیراهن ساحلی، مانتو پیراهنی و اورال می توان استفاده کرد.

ست کردن با پارچه های دیگر

این پارچه را می توان با پارچه لینن ساده، وال ساده، نخی ساده و خرجکار ست کرد.

بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری