دسته بندی پارچه ها
پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3567
پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3567
پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3567

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3567

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3571

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3569

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3563

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3557

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه وال سوزن دوزی آفوایت رنگ 3565

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 145
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن

ضخامت

بدن نما, تابستونه

جنس

وال


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90