دسته بندی پارچه ها
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 8 طوسی
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 8 طوسی
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 8 طوسی

پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 8 طوسی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 5 سدری

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3575 رنگ 6 آبی آسمانی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 145
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن

ضخامت

بدن نما, تابستونه

جنس

وال


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90