دسته بندی پارچه ها
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3576 رنگ 2 مشکی
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3576 رنگ 2 مشکی
پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3576 رنگ 2 مشکی

پارچه وال سوزن دوزی دیزاین 3576 رنگ 2 مشکی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 145
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن

ضخامت

بدن نما, تابستونه

جنس

وال


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90