دسته بندی پارچه ها
پارچه پوپلین طرحدار رنگ 59
پارچه پوپلین طرحدار رنگ 59
پارچه پوپلین طرحدار رنگ 59

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 59

۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 52

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 62

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 69

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 72

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 73

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 74

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 76

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 78

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه پوپلین طرحدار رنگ 81

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 110
کاربری

مانتویی, پیراهن, شومیز

ایستایی

آهاردار

جنس

پوپلین

ضخامت

بهاره, تابستانه


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90