دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ آبی کلاسیک
پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ آبی کلاسیک
پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ آبی کلاسیک
پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ آبی کلاسیک

پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ آبی کلاسیک

۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ کاربنی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته آهو رنگ سرمه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90