دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سبز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سرمه ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ زیتونی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90