دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ صورتی کبود

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ سرمه ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ زیتونی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری رنگ مشکی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90