دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ طوسی
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ طوسی
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ طوسی

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ کله غازی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ آلبالویی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ سرخابی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ بنفش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90