دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ مشکی
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ مشکی
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ مشکی
پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ مشکی

پارچه ژاکارد تافته برگ انجیری 2 رنگ مشکی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90