دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ سرخابی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 160
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90