دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ کهربایی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ بنفش آمیتیس

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ سرخابی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته طوطی رنگ قرمز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 160
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90