دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ زیتونی
پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ زیتونی
پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ زیتونی
پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ زیتونی

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ زیتونی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ سرخابی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ آبی آسمانی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ طلایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ خردلی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ قرمز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ سبزآبی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 160
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90