دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 2 نقره ای
پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 2 نقره ای
پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 2 نقره ای

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 2 نقره ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 1 طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 3 زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 4 نوک مدادی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 6 جین

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 7 بنفش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 8 سرخابی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 9 صورتی یخی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ساده شاین رنگ 10 آسمانی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی, ژاکارد پیراهنی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90