دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ سبز مرمریت
پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ سبز مرمریت
پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ سبز مرمریت

پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ سبز مرمریت

۱۷۵,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ شکلاتی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد سیملی آبانسا رنگ فیروزه ای

۱۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90