دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ فندقی

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ سبز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90