خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ کله غازی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ کله غازی
پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ کله غازی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ کله غازی

1001405#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ نقرآبی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ مشکی

پارچه ژاکارد سیملی آنیتا رنگ سبز

عرض 150
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی

جنس

ژاکارد لمه

نوع فروش متر


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری