خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 3
پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 3
پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 3

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 3

1010307#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 2

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 4

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 5

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 6

پارچه ژاکارد سیملی ارنواز رنگ 7

عرض 150
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی

جنس

ژاکارد لمه


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری