دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ سرمه ای

پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ سرمه ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ نوک مدادی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ زیتونی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ یشمی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد سیملی پیه دوپل رنگ سبز آبی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90