خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 6
پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 6
پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 6

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 6

1006930#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 3

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 8

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 10

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 5

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 11

پارچه ژاکارد سیم دوزی پرینت رنگ 12

عرض 155
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد کتی

جنس

ژاکارد لمه


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری