خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه ژاکارد مشکی رنگ 671
پارچه ژاکارد مشکی رنگ 671
پارچه ژاکارد مشکی رنگ 671

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 671

1010029#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 658 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 693

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 860 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 695

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 694

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 657

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 660

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 850 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 655

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 41

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 805

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 795

۴۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 018

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 806

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 691

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 861 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 933

۳۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 851 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 805

۵۲,۸۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 812

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 863 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 016

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 52

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 807

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 853 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 012

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 858 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 26

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 707 م وپ

۵۳۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ PS 017

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 855 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 10

۳۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 656 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 820

۴۰۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 857 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 862 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 558 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 852 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 004 مشکی

۳۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 856 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 854 PS

۵۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 806

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 559

۳۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 447

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 62

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 807

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 804

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 859 PS

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 703 م وپ

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 800

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 654

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 449

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 143

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 142

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 141

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 645

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 628

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 518

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 253

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 452

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 451

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 450

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 669

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 448

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 383

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 382

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 381

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 380

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 379

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 327

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 251

پارچه ژاکارد مشکی رنگ مشکی

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 4

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 810 مشکی

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 802

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 801

پارچه ژاکارد مشکی رنگ مشکی

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 799

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 798

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 797

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 796

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 792

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 793

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 875

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 5

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 6

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 7

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 90

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 29

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 008

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 1096

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 58

پارچه ژاکارد مشکی رنگ 605 مشکی

عرض 150
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی

جنس

ژاکارد تافته

نوع فروش متر

منظور از کد PS الیاف پلی استر و ابریشم می باشد

پارچه ژاکارد مشکی

این پارچه ژاکارد مشکی که نوعی ژاکارد داماسک به شمار می رود، لطافت و نرمی زیادی دارد. پارچه ژاکارد مشکی دارای نقوش نیمه برجسته مشکی یا نقوش نیمه مات به روی زمینه نیمه براق است. این پارچه تنوع طرح بسیار خوبی دارد و برای پوشاک مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. پارچه ژاکارد مشکی داماسک نوع کلاسیک پارچه ژاکارد تک رنگ است که طرفداران زیادی دارد.

ابعاد

عرض مفید پارچه ژاکارد مشکی 150 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت این پارچه 0/47 میلی متر است و در گروه ژاکارد های با ضخامت متوسط قرار دارد. این پارچه بدن نما نیست.

وزن

وزن پارچه ژاکارد مشکی 218 گرم بر مترمربع است. بدین معنی که پارچه ژاکارد مشکی با طول و عرض 1 متر، 218 گرم وزن دارد.

لطافت

زیردست و تنخور این پارچه لطیف، نرم و راحت است. این پارچه نیازی به آستردوزی یا لایی کشی ندارد.

ایستایی

ایستایی پارچه ژاکارد مشکی متوسط و کتی است. چین و شکن این پارچه نرم و از نظر سایز متوسط است.

کشسانی

این پارچه در جهت طول و عرض کشی نیست اما کمی انعطاف پذیر است.

خرید پارچه ژاکارد مشکی مانتویی

آبرفت

پارچه ژاکارد مشکی پس از تست آبرفت گیری، هیچ آبرفتی در طول و عرض خود نداشت. نیازی به آبکشی کل پارچه نیست.

روش شست و شو

پارچه ژاکارد مشکی از دوام بالایی برخوردار است و با استفاده از ماشین لباسشویی، خشک کن چرخشی، خشکشویی و روش دستی قابل شست و شو است.

ثبات رنگ

این پارچه هنگام شست و شو رنگ پس نمی دهد و ثبات رنگی بالایی دارد. برای جلوگیری از بور شدن پارچه، از شوینده های فاقد سفید کننده استفاده شود.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه ژاکارد مشکی چروک پذیری بسیار کمی دارد و با اتوکشی با درجه متوسط کاملا صاف می شود. استفاده از یک لایه پارچه محافظ هنگام اتوکشی توصیه می شود.

اتورفت

پارچه ژاکارد مشکی در جهت طول پارچه 3% اتورفت دارد. یعنی در هر متر، 3 سانتی متر از طول پارچه کم می شود. برای رفع این مساله باید کل پارچه پیش از برش الگو به خوبی اتوکشی شود.

جنس

جنس این پارچه ژاکارد ویسکوز است و از نوع ژاکارد داماسک است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه ژاکارد مشکی با استفاده مداوم پرز می دهد اما گلوله نمی شود.

طرح

این پارچه دارای طرح های مختلف هندسی، سنتی و گلدار است.

کاربرد

پارچه ژاکارد مشکی برای دوخت مانتو، کت و شلوار، بلوز و شومیز، پیراهن و سارافون مورد استفاده قرار می گیرد.

ست کردن با پارچه های دیگر

این پارچه را می توان با انواع پارچه ژاکارد تافته و ژاکارد ویسکوز، پارچه کرپ، پارچه حریر و سیلک ست کرد.

 


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری