دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی

پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ فسفری

پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد

عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90