دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد

پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ طوسی زرد

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز آرتیستون رنگ بیسکوییتی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90