دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ سرمه ای

پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ سرمه ای

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز آرمیدخت رنگ کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90