دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آریان رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد ویسکوز آریان رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد ویسکوز آریان رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد ویسکوز آریان رنگ کهربایی

پارچه ژاکارد ویسکوز آریان رنگ کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90