دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ قرمز

۹۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ کاربنی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ سرخابی

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ سرمه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز آلما رنگ مشکی سرمه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90