دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سبز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سبز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سبز
پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سبز

پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سبز

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ گیلاسی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز آلیشان رنگ سرمه ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90