دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی

پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ زرد طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز باستیان رنگ 2 طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90