دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ آبی یخی
پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ آبی یخی
پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ آبی یخی
پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ آبی یخی

پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ آبی یخی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ تیفانی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ صورتی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز برگ انجیری 3 رنگ نقره ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 1501
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90