دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی
پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی

پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ زرد طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز بهرخ رنگ 2 طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90