دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ آلبالویی
پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ آلبالویی
پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ آلبالویی
پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ آلبالویی

پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ آلبالویی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ سبز اقیانوسی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز تامیلا رنگ سرمه ای سبز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90