دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سرمه ای
پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سرمه ای

پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سرمه ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ نبفش

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز تندر رنگ سبز کهربایی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90