دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز لاجورد 107 رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز لاجورد 107 رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز لاجورد 107 رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز لاجورد 107 رنگ طوسی زرد

پارچه ژاکارد ویسکوز لاجورد 107 رنگ طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90