دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد
پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد

پارچه ژاکارد ویسکوز ورنا رنگ طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90