دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی

پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد کتان پارلا رنگ سرمه ای

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90